O nás

  ČESKÉ HOUBY a.s. je rodinná, ryze česká společnost, jejíž počátky sahají do roku 1992.
  Houby pěstujeme na našich dvou moderních farmách v Soběslavi a Nedvědicích s týdenní produkcí 30 tun. Dále nabízíme čerstvé výhonky, sušené ovoce, sušené houby a různé kulinářské speciality.
  Naše společnost je pravidelně auditována a splňuje veškeré hygienické standardy.
  Jsme držitelé certifikátů IFS Standard, GlobalGap a ocenění Klasa, Český výrobek – garantováno potravinářskou komorou ČR.

  ČESKÉ HOUBY a.s. is a family, purely Czech company, the origin of which dates back to 1992. We grow mushrooms on our two modern farms in Soběslav and Nedvědice. Our weekly production is about 30 tons. We also offer fresh sprouts, dried fruit, dried mushrooms and various culinary specialities.
  Our company is regularly audited and meets all hygienic standards. We have achieved IFS Standard Certificate, GlobalGap Certificate and the Klasa Mark, the Czech product – guaranteed by the Federation of the Food and Drink Industries of the Czech Republic.

  ČESKÉ HOUBY a.s. ist eine rein tschechische Gesellschaft, ein Familienunternehmen, dessen Anfänge bis in das Jahr 1992 zurückreichen.
  Wir züchten Pilze auf unseren beiden modernen Farmen in Soběslav und Nedvědice. Das Produktionsvolumen beläuft sich auf 30 t pro Woche. Zu unserem weiteren Angebot gehören frische Sprossen, Trockenobst, Trockenpilze und diverse kulinarische Spezialitäten. Unsere Gesellschaft wird einem regelmäßigen Audit unterzogen und erfüllt sämtliche Hygienenormen.
  Wir sind Inhaber der Zertifikate IFS Standard, GlobalGap und wurden ausgezeichnet mit dem Gütezeichen Klasa, Tschechisches Produkt – garantiert von der Lebensmittelkammer der Tschechischen Republik.